Via de webwinkel van ProDiag worden privacygevoelige gegeven, oftewel persoonsgegevens verwerkt. ProDiag acht een zorgvuldige omgang met persoonsgegevens van groot belang. Persoonlijke gegevens worden door ons dan ook zorgvuldig verwerkt en beveiligd.

Bij onze verwerking houden wij ons aan de eisen die de Wet Bescherming Persoonsgegevens stelt. ProDiag Webshop is de verantwoordelijke voor de gegevensverwerking. In deze privacyverklaring leggen wij uit welke persoonsgegevens wij verzamelen en gebruiken en met welk doel. Wij raden u aan deze zorgvuldig te lezen.

Gebruik van persoonsgegevens
Door het gebruiken van onze dienst laat u bepaalde gegevens bij ons achter. Dat kunnen persoonsgegevens zijn. Wij bewaren en gebruiken uitsluitend de persoonsgegevens die rechtstreeks door u worden opgegeven of waarvan bij opgave duidelijk is dat ze aan ons worden verstrekt om te verwerken. Hoewel u onze website ook als bedrijf kunt gebruiken, vallen bedrijfsgegevens niet onder de Wbp. Deze privacyverklaring is dan ook hoofdzakelijk bedoeld voor diegenen die de website als particulier of als werknemer gebruiken.

Wij gebruiken de volgende gegevens om bestellingen af te handelen:

  • NAW gegevens
  • Factuuradres
  • E-mailadres
  • Betalingsgegevens

Contactformulier en nieuwsbrief
Wij bieden van tijd tot tijd een nieuwsbrief aan waarmee wij geïnteresseerden willen informeren over onze producten en diensten. Indien u zich hiervoor aanmeldt wordt uw mailadres automatisch toegevoegd aan de lijst van abonnees. Iedere nieuwsbrief bevat een link waarmee u zich kunt afmelden.

Als u een contactformulier op de website invult, of ons een e-mail stuurt, dan worden de gegevens die u ons toestuurt bewaard zolang als naar de aard van het formulier of de inhoud van uw e-mail nodig is voor de volledige beantwoording en afhandeling daarvan.

Wij kunnen via uw e-mailadres contact met u opnemen voor commerciële doeleinden. Bij iedere communicatie via deze weg, wordt een afmeldingsmogelijkheid opgenomen.

ProDiag gebruikt MailChimp als marketingautomatiseringsplatform. Door u aan te melden voor de nieuwsbrief, erkent u dat de door u verstrekte gegevens worden overgedragen aan Mailchimp voor verwerking in overeenstemming met het Privacybeleid en de Voorwaarden van MailChimp.

Registreren
Bij bepaalde onderdelen van onze dienst moet u zich eerst registreren. Na registratie bewaren wij via de door u gekozen gebruikersnaam de door u opgegeven persoonsgegevens. Wij bewaren deze gegevens zodat u deze niet elke keer opnieuw hoeft in te vullen, zodat wij u kunnen contacteren in het kader van uitvoering van de overeenkomst, facturering en betaling en om een overzicht te geven van de producten en diensten die u bij ons hebt afgenomen.

Wij zullen de aan uw gebruikersnaam gekoppelde gegevens niet aan derden verstrekken, tenzij dat noodzakelijk is in het kader van de uitvoering van de overeenkomst die u met ons sluit of indien dit wettelijk verplicht is. In geval van een vermoeden van fraude of misbruik van onze website kunnen wij persoonsgegevens aan de bevoegde autoriteiten overhandigen.

Om u te kunnen registreren op onze website vragen wij u de volgende gegevens:

  • uw NAW gegevens
  • uw telefoonnummer
  • uw e-mailadres
  • uw betaalgegevens

Advertenties
Onze dienst vertoont generieke advertenties, waarbij geen persoonsgegevens worden verzameld.

Verstrekking aan derden
Uw gegevens worden uitdrukkelijk niet aan derden verstrekt.

Beveiliging
Wij nemen beveiligingsmaatregelen om misbruik van een ongeautoriseerde toegang tot persoonsgegevens te beperken. Wij houden statistieken bij op onze website, waarbij we ook individuele gegevens kunnen inzien. Wij doen dit echter alleen voor zover dat noodzakelijk is voor in deze verklaring genoemde doelen.

Websites van derden
Deze verklaring is niet van toepassing op websites van derden, die door middel van links met onze website zijn verbonden. Wij kunnen niet garanderen dat deze derden op een betrouwbare of veilge manier met uw persoonsgegevens omgaan. Wij raden u aan de privacyverklaring van deze websites te lezen alvorens van deze websites gebruik te maken.

Wijzigingen in deze privacyverklaring
Wij behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze verklaring. Het verdient aanbeveling om deze verklaring geregeld te raadplegen, zodat u van deze wijzigingen op de hoogte bent.

Inzage en wijziging van uw gegevens
Voor vragen over ons privacy beleid of vragen omtrent inzage en wijzigingen in (of verwijdering van) uw persoonsgegevens kunt u te allen tijde contact met ons opnemen via info@prodiag.nl.

Cookies

We zijn wettelijk verplicht om u te informeren over het gebruik van cookies en soortgelijke technieken.

Dit cookie statement is van toepassing op deze website en legt uit hoe cookies worden geplaatst op uw computer, tablet, en/of mobiele telefoon om informatie op te slaan. Een cookie is een kleine hoeveelheid gegevens (een klein bestand) dat een website naar uw computer stuurt. In het algemeen worden bij een bezoek aan deze website cookies op uw computer geplaatst om ons in staat te stellen u een goede browse-ervaring te bieden en de website te verbeteren. We gebruiken de cookies op deze website specifiek voor de volgende doeleinden:

Webanalyse
Deze website maakt gebruik van de webanalyseservices van Google Analytics. Deze service plaatst cookies op uw computer om onderscheid te kunnen maken tussen verschillende bezoekers en het gebruik van de website door bezoekers te analyseren. Met de cookies die Google op uw computer plaatst worden bepaalde gegevens verzameld zoals de datum en het tijdstip waarop een gebruiker de website bezoekt, het aantal keren dat de gebruiker de website bezocht heeft en de website die de gebruiker naar deze website heeft doorgeleid. Deze informatie wordt gebruikt om de gebruikerservaring op onze website te verbeteren. U vindt meer informatie over het gebruik van cookies op de website van de genoemde service.

Functionele cookies
Deze website plaatst ook cookies op uw computer om het navigeren op de website te vergemakkelijken. Met deze cookies kan de website onthouden welke keuzes u heeft gemaakt en u betere, meer op uw persoon afgestemde functies bieden. Deze cookies worden bijvoorbeeld gebruikt om de inhoud van uw winkelwagentje te onthouden of u naar een eerdere pagina te laten terugkeren.

Sociale media
Sociale media kunnen via deze website cookies plaatsen voor de integratie van sociale media (bijvoorbeeld LinkedIn, Twitter, Google+ en Facebook). U gaat akkoord met het plaatsen van deze cookies door te klikken op de buttons van de sociale media om deze te activeren. Deze sociale media hanteren hun eigen privacy- en cookiebeleid, waarop wij geen invloed hebben. Op de website van de sociale media kunt u meer informatie vinden over deze cookies en het beheer daarvan.

 U kunt het gebruik van cookies weigeren door de instellingen daarvoor in uw browser aan te passen. Hoe u dit moet doen, kunt u vinden op de website van de Consumentenbond. Wij maken u erop attent dat u daarna mogelijk niet meer over de volledige functionaliteit van de website kunt beschikken.