ProDiag is nu lid van Diagned

ProDiag is geaccepteerd als lid van Diagned, de Nederlandse Associatie van fabrikanten en vertegenwoordigers van in vitro diagnostica productenDiagned streeft naar het creëren van een zo gunstig mogelijk klimaat voor de ontwikkeling, de afzet en het verantwoord en efficiënt gebruik van in vitro diagnostica. Zij doet dat samen met alle andere betrokken partijen. Diagned zet zich in voor:

  • erkenning van het belang van diagnostiek in de zorg en voor de individuele zorgconsument
  • vergroting van de kennis over in vitro diagnostiek en de waarde daarvan
  • stimulering van onderzoek naar de efficiënte inzet van in vitro diagnostiek
  • stimulering en acceptatie van innovaties in in vitro diagnostiek
  • aanvaardbare regelgeving en normen voor de industrie
  • uitbouw van partnership: contacten met beroepsgroepen van aanvragers en gebruikers van diagnostica, zorgverzekeraars en overheid.

We kijken uit naar een voorspoedige samenwerking met Diagned!

Vergelijkbare berichten